Επιστολή σε AteBank για προσαρμογή του Ανοικτού Δανείου Αγροτών (Α.Δ.Α)

κ. Διοικητά,

Το ύψος του Ανοικτού Δανείου Αγροτών (Α.Δ.Α) προσδιορίζεται από τις δηλούμενες καλλιέργειες στο ΟΣΔΕ.  Η διάρκεια του δανείου είναι ένα έτος και στη λήξη του γίνεται επαναξιολόγηση και ανανέωση. Στις περιπτώσεις αγροτών που δε δηλώνουν κάθε χρόνο την ίδια έκταση, αλλά λιγότερη πχ. καπνός, το όριο του Δανείου μειώνεται σύμφωνα με τις δηλούμενες εκτάσεις.

Σύμφωνα με την 228/2010 εγκύκλιο της Τράπεζας θα πρέπει οι αγρότες αυτής της κατηγορίας να καταβάλλουν τα οφειλόμενα χρήματα ώστε το Α.Δ.Α να προσαρμοστεί στο νέο μειωμένο πιστωτικό όριο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων παρακρατείται και η επιδότηση για το συμψηφισμό του υπολειπόμενου χρέους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα να ξεκινήσουν τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αγροτών να εξετασθεί το κατά πόσο η προσαρμογή στο νέο ύψος του Α.Δ.Α και η καταβολή των οφειλών θα μπορούσε να γίνει σε τρία (3) έως πέντε (5) χρόνια ή με παροχή άλλου δανείου, ώστε να διευκολυνθούν οι αγρότες για να καλλιεργήσουν εκ νέου τα χωράφια τους. Γεγονός που θα συνέβαλε σημαντικά τόσο στη βιωσιμότητα ίδιων όσο και της υπαίθρου γενικότερα.


Με εκτίμηση
 
Κατερίνα Μπατζελή