29 Ιανουαρίου 2012


Βασικά σημεία  συνέντευξης στο Ρ/Σ  Flash 96 και στο δημοσιογράφο Κωστή Παρρά

Ø Η άποψη περί επιτροπείας στην Ελλάδα είναι μια πρόκληση που θίγει τη θεσμική λειτουργία και οργάνωση της Ευρώπης, του ευρωπαϊκού, αλλά και εθνικού Συντάγματος.

Ø Είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε εξισορροπημένες παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν τη χώρα σε τροχιά εξόδου από την κρίση. Η λογική της «τιμωρίας» δε θα βρίσκει έδαφος όταν εμείς θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες πολιτικές με σθένος και αποφασιστικότητα.

Ø Εκτιμώ ότι οι προσεγγίσεις για μειώσεις του μισθολογικού κόστους του 13ου  και 14ου  μισθού στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να παίξουν ένα ρόλο «by- pass» για αντίστοιχες μειώσεις και στο δημόσιο τομέα. Δεν μπορούμε να παίζουμε συνεχώς «ping pong» μεταξύ των μισθών του  δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Ø Κανένας Έλληνας δε θα αντέξει επιπλέον μείωση του εισοδήματός του, αν δεν υπάρξει ταυτόχρονα και μείωση του κόστους ζωής

Ø Το να κατακρίνουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο μνημόνιο το 2010 σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εταίροι, η ΕΕ, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και οι εθνικοί παράγοντες δεν ενέκριναν ή δε συμφωνούσαν με τη λογική της αναδιάρθρωσης, είναι κριτική εκ του ασφαλούς και αγγίζει τα όρια της θεωρίας.

Ø Σήμερα η αναδιάρθρωση γίνεται κάτω από δύσκολες προσεγγίσεις, αλλά υπάρχει μια γενική συμφωνία για να προωθηθεί.

Ø Η Μέρκελ και η Ευρώπη όντως δεν ακολούθησε τη σωστή συνταγή για την οποία και αυτή θα κριθεί.