29/2/2012 - Κ. Μπατζελή: Η γεωθερμία μπαίνει πλέον στην τροχιά ανάπτυξης και στο Νομό Φθιώτιδας


Αθήνα , 29  Φεβρουαρίου 2012

Στην υπογραφή της «Σύμβασης Μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού και στη λεκάνη Σπερχειού» ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  κ. Γιάννης Μανιάτης ότι θα προβεί την επόμενη εβδομάδα με μισθωτή τη ΔΕΗ. Η ανακοίνωση έγινε στα πλαίσια Ημερίδας του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την εθνική πολιτική για την αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών. 

Η κ. Κατερίνα Μπατζελή εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ ως Εισηγήτρια του ΚΤΕ Ανάπτυξης στη Βουλή, εξέφρασε την ικανοποίησή της και λόγω της συστηματικής προσπάθειάς που έχει καταβάλει  για την ανάδειξη του γεωθερμικού πλούτου της Φθιώτιδας και τόνισε ότι «σε μια περίοδο κρίσης η ανάπτυξη πρέπει να δρομολογηθεί όχι μόνο από μεγάλα έργα, αλλά κυρίως από μικρά περιφερειακά έργα, τα οποία θα ενεργοποιήσουν τους τοπικούς και περιφερειακούς πόρους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι ανάδοχες εταιρείες διαχείρισης και του γεωθερμικού πεδίου θα κριθούν από τη λειτουργία τους ως Εταιρείες Κοινωνικής Ευθύνης, της ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης, αλλά και της πλήρους τήρησης όλων των περιβαλλοντικών προδιαγραφών και υποχρεώσεων.

Στο Νομό Φθιώτιδας μπαίνει πλέον σε λειτουργία μια νέα μορφή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας, όπως αυτή της γεωθερμίας στις περιοχές του Σπερχειού, όπου σε συνδυασμό με την αναμενόμενη προκήρυξη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του διαγωνισμού για την  εκμετάλλευση χαμηλών γεωθερμικών πεδίων για αγροτική κυρίως εκμετάλλευση, θα ολοκληρώσει την πρώτη φάση αξιοποίησής της σε πολλές παραγωγικές δραστηριότητες.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι για πρώτη φορά με την αλλαγή του Μεταλλευτικού Κώδικα οι ΟΤΑ των περιοχών αυτών θα επωφελούνται ειδικού τέλους που θα ορίζεται στο 10% του αναλογικού μισθώματος.

Ενώ την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να την εκμεταλλευθούν οι ΟΤΑ σχεδιάζοντας δημόσιες και παραγωγικές χρήσεις του γεωθερμικού πεδίου προς όφελος  των ίδιων των πολιτών και της οικονομίας του τόπου», επισήμανε η κ. Μπατζελή.