Προώθηση του Ελληνικού κρασιού σε αγορές τρίτων χωρών

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 6/5/10
Προώθηση του Ελληνικού κρασιού σε αγορές τρίτων χωρών
Η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή, στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης του αμπελοοινικού τομέα και της προώθησης κρασιών σε αγορές τρίτων χωρών, υπέγραψε 6 συμβάσεις με κορυφαίες οινοποιητικές ελληνικές επιχειρήσεις για την προώθηση οίνων ΟΠΑΠ, οίνων Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης και τοπικών οίνων στην αγορά του Καναδά, ΗΠΑ, Αυστραλίας, Κίνας και Ρωσίας για την τριετία 2010-2012.
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προβολή και προώθηση ποιοτικών κρασιών της χώρας σε αγορές-στόχους, ώστε να διεκδικήσουν αλλά και να διατηρήσουν υψηλή θέση στην προτίμηση των καταναλωτών που αναζητούν την ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τοπικών αγροτικών προϊόντων.

Οι συμβάσεις που υπογράφηκαν αφορούν:


Πρόγραμμα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου, συνολικής δαπάνης 180.000€, για την προώθηση Οίνων Λευκών Ξηρών Ονομασίας Προέλευσης Λήμνος Ανώτερης Ποιότητας και Οίνων Λευκών Ονομασίας Προέλευσης Μοσχάτος Λήμνου Ελεγχόμενη στην αγορά της Αμερικής και του Καναδά.

Πρόγραμμα του «ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ-ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ-ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ», συνολικής δαπάνης 190.000€, για την προώθηση οίνων ΟΠΑΠ και τοπικών από την οινολογική ζώνη ΟΠΑΠ Σαντορίνη, την οινολογική ζώνη ΟΠΑΠ Νεμέα και τοπικών Πελοποννησιακών και την οινολογική ζώνη ΟΠΑΠ Αμύνταιο και τοπικών οίνων Φλώρινας και Μακεδονίας στην αγορά της Αυστραλίας.

Πρόγραμμα της «ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ-ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΑΡΚΑΣ Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 290.000€, για την προώθηση οίνων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ, ΝΕΜΕΑ και ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης Πελοποννήσου, Ποικιλιακών και Ονομασίας Κατά παράδοση στην αγορά των ΗΠΑ και Καναδά.

Πρόγραμμα του «Ε.Θ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ-ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.», συνολικής δαπάνης 490.000€, για την προώθηση οίνων ΟΠΑΠ από την οινολογική ζώνη ΟΠΑΠ Μαντινείας, την οινολογική ζώνη ΟΠΑΠ Νάουσα, την οινολογική ζώνη ΟΠΑΠ Νεμέα, την οινολογική ζώνη ΟΠΑΠ Πάρου αλλά και τοπικών οίνων στην αγορά των ΗΠΑ.

Πρόγραμμα του «ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ-ΚΤΗΜΑ ΣΙΓΑΛΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ», συνολικής δαπάνης 200.000€, για την προώθηση οίνων από την οινολογική ζώνη ΟΠΑΠ Σαντορίνη, την οινολογική ζώνη ΟΠΑΠ Νεμέα και τοπικών οίνων στην αγορά της Ρωσίας.

Πρόγραμμα του «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΚΟΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ», συνολικής δαπάνης 180.000€, για την προώθηση οίνων Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης στην αγορά της Ρωσίας, Κίνας, ΗΠΑ και Καναδά.