Πληρωμή πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβείου γάλακτος

Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Υπουργού, Κατερίνας Μπατζελή και του Υφυπουργού, Μιχάλη Καρχιμάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα η πληρωμή του καθεστώτος πρόσθετης ενίσχυσης στον τομέα του αιγοπροβείου γάλακτος (ποιοτικό παρακράτημα άρθρο 69) για το έτος 2009, ύψους 11.948.849,95 ευρώ, στα πλαίσια της ενίσχυσης της κτηνοτροφίας.
Οι πληρωμές αφορούν 22.449 παραγωγούς που πληρούσαν τις προϋποθέσεις καταβολής του καθεστώτος και των οποίων οι διασταυρωτικοί έλεγχοι της κεντρικής βάσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αρχείων παραδόσεων του ΕΛΟΓΑΚ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Η πρόσθετη ενίσχυση αιγοπρόβειου καθορίζεται από την μοναδιαία τιμή ενίσχυσης που καθορίζεται με κριτήριο την τιμή της ολικής μικροβιακής χλωρίδα (ΟΜΧ):


(α') κλάση με ΟΜΧ έως και 500.000 μικρόβια/ml,
0,030€ ανά κιλό γάλακτος
(β') κλάση με ΟΜΧ από 500.001 έως και 1.000.000 μικρόβια/ml,
0,021€ ανά κιλό γάλακτος