Μήνυμα της Κατερίνας Μπατζελή για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011

Η 8η Μαρτίου αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής των αγώνων των γυναικών, της εργαζόμενης γυναίκας, της εκπαιδευτικού, της αγρότισσας, της μητέρας, της γυναίκας επιχειρηματία, της γυναίκας καλλιτέχνη, για ισότητα στη ζωή, την εργασία, την οικογένεια και την κοινωνία σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Αποτελεί ταυτόχρονα και ημέρα αποτίμησης των κατακτήσεών τους, αλλά και αφετηρίας για την προώθηση νέων στόχων για την ισότιμη αντιμετώπισή τους και την ενίσχυση της συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική και δημόσια σφαίρα.
Παρά τις σημαντικές κατακτήσεις των γυναικών μέχρι σήμερα, δεν έχει επιτευχθεί η εξάλειψη των διακρίσεων και των ανισοτήτων.
Το πολιτικό σύστημα παρά το γεγονός ότι έχουν προωθηθεί σημαντικά ζητήματα άμβλυνσης των ανισοτήτων, χρειάζεται να καταβάλει ακόμη μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε η σύγχρονη γυναίκα να καταστεί συμμέτοχος και συνδιαμορφωτής σε ζητήματα που την αφορούν άμεσα.