Μήνυμα της Κατερίνας Μπατζελή για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Η 22η Μαρτίου είναι ημέρα υπενθύμισης της σημασίας που έχει το νερό για το μέλλον της ζωής στη Γη. Είναι όμως και ημέρα προβληματισμού για τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, η κακή χρήση των οποίων έχει ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, πλήττοντας τις τοπικές κοινωνίες, όπως συμβαίνει -και όχι μόνο- στο Μαλιακό Κόλπο.
Στην κρίσιμη κοινή προσπάθεια για εξοικονόμηση του νερού, η διαχείριση των υδάτων πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ρύπανση των υδάτων, λόγω των εντατικών μορφών εκμετάλλευσης γεωργίας, της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων, της ρίψης βιομηχανικών αποβλήτων, των ανοιχτών και παράνομων χωματερών, επιβάλλει τη στροφή σε νέες παραγωγικές μεθόδους. Σημαίνοντα ρόλο θα διαδραματίσει η προαγωγή ενός νέου γεωργικού και παραγωγικού μοντέλου, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ για μια αειφόρο ανάπτυξη.
Πρωτίστως είναι αναγκαία η ενεργός συστράτευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών για μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των υδάτινων πόρων ως κατεξοχήν συντελεστών για μια βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.