Ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία για την καθυστέρηση στην απόφαση ανακατανομής ποσοτήτων Βιοντίζελ

Αθήνα, 21/3/11

Με ερώτηση προς τα αρμόδια Υπουργεία, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Βουλευτής Κατερίνα Μπατζελή επανέρχεται στο γεγονός ότι η καθυστέρηση στην απόφαση ανακατανομής ποσοτήτων Βιοντίζελ, εγκυμονεί πιθανούς κινδύνους δημιουργίας κερδοσκοπικών φαινομένων και αθέμιτων πρακτικών εις βάρος της εξέλιξης της εθνικής οικονομίας και των ίδιων των αγροτών.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

1) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
2) Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Ανακατανομή ποσοτήτων Βιοντίζελ

Σε συνέχεια της επίκαιρης ερώτησής μου, που συζητήθηκε στη Βουλή στις 21-1-2011 σχετικά με την καθυστέρηση ελέγχου των τιμολογίων για τις ενεργειακές καλλιέργειες που αποτελεί προϋπόθεση για την ανακατανομή ποσοτήτων βιοντίζελ, είχα ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτη, ότι για τη φετινή περίοδο θα επιδιωχθεί η πλήρης διαφάνεια στην κατανομή των ποσοστώσεων και ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί σύντομα.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η απόφαση της ανακατανομής των ποσοτήτων βιοντίζελ με αποτέλεσμα να εντείνονται τα ερωτηματικά που είχα διατυπώσει στην τοποθέτησή μου στο Κοινοβούλιο.
Συγκεκριμένα, κρίσιμο σημείο του συστήματος είναι η διαφάνεια και η τήρηση των συμβάσεων που υπογράφουν οι εκάστοτε εταιρείες, μερικές εκ των οποίων μπορεί να χρησιμοποιήσουν την έλλειψη ελέγχων και την μη έγκαιρη κατάθεση των εξοφλημένων τιμολογίων για κερδοσκοπικούς λόγους εις βάρος της εθνικής οικονομίας, αλλά και των ίδιων των αγροτών.
Η μη έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από τον έλεγχο και η καθυστέρηση της υπογραφής της απόφασης για την ανακατανομή, μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα ότι διευκολύνονται ορισμένοι να για να διορθώσουν τυχόν αναντιστοιχίες από τις συμβάσεις που έχουν προσκομίσει, ώστε να μην υποστούν τις συνέπειες από την ανακατανομή των ποσοτήτων εις βάρος κάποιων που ήταν συνεπείς με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί,

1) Ποια ήταν τα αποτελέσματα από τον έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ στα στοιχεία καλλιέργειας που προσκόμισαν οι εταιρείες παραγωγής;

2) Παρακαλώ να δώσετε όλα τα έγγραφα στοιχεία ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ για το θέμα.

3) Παρακαλώ να μου γνωρίσετε ποιες εταιρείες υπέβαλαν εκπρόθεσμα τιμολόγια και σε τι ποσότητες αντιστοιχούν.

4) Πότε θα υπογραφεί η ΚΥΑ ανακατανομής;

5) Πώς θα διασφαλιστεί η διαφάνεια στο σύστημα ελέγχου μετά από τόση καθυστέρηση;