20/3/2012 - Η Κατερίνα Μπατζελή σχετικά με την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού για την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Ανατολικής Βίστριζας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή σχετικά με την πορεία των μεγάλων δημοσίων έργων στο νομό τόνισε ότι είναι αναγκαίο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωσή τους επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργα ζωτικής σημασίας για την απασχόληση και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Η σημερινή δε ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί από το ΥΠΑΑΤ για την κατασκευή του αρδευτικού δικτύου Ανατολικής Βίστριζας, ένα έργο το οποίο είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής» με απόφαση της κ. Μπατζελή ως Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συμβάλει σε μια οικονομία με παραγωγές υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπου διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και η μεγέθυνση του αγροτικού κλήρου, στοιχεία απαραίτητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας της τοπικής αγροτικής παραγωγής.
Παράλληλα, επισκεπτόμενη σήμερα με τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μάκη Βορίδη τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ στη Σήραγγα Καλλιδρόμου, μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας- Λιανοκλαδίου- Δομοκού, η κ. Μπατζελή τόνισε ότι «πρόκειται για ένα σημαντικό, αλλά δύσκολο τεχνικά έργο, όπου όμως έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος του».
Υπενθυμίζεται ότι η κ. Μπατζελή την 15η Σεπτεμβρίου είχε γνωστοποιήσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το αίτημα το οποίο είχε θέσει η ελληνική κυβέρνηση την 23η Νοεμβρίου 2010, για την ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας – Λιανοκλαδίου – Δομοκού, για το οποίο επιδίωξε συνεισφορά από το Ταμείο Συνοχής, έργο που περιλαμβάνεται στο «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕΠ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». Το ποσό στο οποίο εφαρμόζεται το ποσοστό συγχρηματοδότησης για το μεγάλο έργο καθορίζεται σε 474.099.000.