Απάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών στην Κατερίνα Μπατζελή για το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ»


Αθήνα 29 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση του Υφυπουργού Εσωτερικών στην Κατερίνα Μπατζελή για το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ»
Σε συνέχεια ερώτησης της Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνας Μπατζελή την 2οη Ιανουαρίου 2012 σχετικά με την καθυστέρηση έκδοσης Π.Δ για το Πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α», ο Υφυπουργός κ. Πάρις Κουκουλόπουλος στην απάντησή του αναφέρει ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο θα καθορίζεται το περιεχόμενο, το σύστημα διοίκησης, οι πόροι και οι διαδικασίες κατάρτισης του Προγράμματος.
Στην ίδια απάντηση επισημαίνεται ωστόσο ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών για την υποστήριξη των Δήμων, έχει καταρτισθεί το Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση- Κοινωνική Συνοχή- Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», το οποίο διενεργείται μέσω πόρων που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, μέσω εθνικών πόρων και με θεσμοθετημένους υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης πόρους, ενώ στόχος του είναι η ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων, αλλά και η προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας.
Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμο του ΥΠΕΣ «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, τη μεταναστευτική πολιτική- Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ)», διαρθρώνεται σε τρεις άξονες:
Άξονας 1: Χρηματοδότηση έργων που έχουν ήδη ενταχθεί σ το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», καθώς και νέων έργων προς ένταξη στο ΕΣΠΑ μέσω του Ειδικού Φορέα Διαχείρισης (παρ.7, άρθρο 40 του Ν. 4024/2011)
Άξονας 2: Χρηματοδότηση των δήμων για την εκτέλεση μικρών και μεσαίων έργων τοπικής σημασίας μέσω των διαδικασιών αυτεπιστασίας
Άξονας 3: Μέτρα οικονομικής εξυγίανσης των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού με αντικείμενα:
· Τη χρηματοδότηση δανείων των δήμων για την ισοσκέλιση των προϋπολογισμών τους
· Τη χρηματοδότηση παρεπόμενων συμφωνιών δανειακών συμβάσεων των δήμων για την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων τους
· Τη χρηματοδότηση χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων προς δήμους, οι οποίοι θα ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α

Επισυνάπτεται η απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ : www.kbatzeli.gr