«Η απευθείας ηλεκτρονική διακίνηση αγροτικών προϊόντων ανατρέπει τους παραδοσιακούς τρόπους εμπορίας διαμέσου των μεσαζόντων και υποχρεώνει πλέον το κράτος να θέσει ένα πλαίσιο εμπορίας των διατροφικών- γεωργικών προϊόντων», τονίζει η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή.

Αθήνα   1η Μαρτίου 2012 

Σε απάντηση ερώτησής της για την πορεία  υλοποίησης του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, βάσει του οποίου προβλέπεται η υποχρεωτική εγγραφή των εμπόρων- μεσαζόντων, αλλά και των ποσοτήτων και των τιμών που αναγράφονται στα τιμολόγια, το ΥΠΑΑΤ επισήμανε ότι αναμένεται   η δημοσίευση των Υπουργικών Αποφάσεων για τις δεσμεύσεις των εμπόρων, ενώ η ηλεκτρονική βάση στην οποία θα κατατίθενται οι αιτήσεις εγγραφής και πιστοποίησης των εμπόρων, δεν έχει τεθεί ακόμη σε λειτουργία. 

Η κ. Μπατζελή  τόνισε ότι «σε μια περίοδο όπου υπάρχει ανάγκη μείωσης του κόστους ζωής των πολιτών, μεγάλο μέρος του οποίου καταλαμβάνει και η διατροφή, η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής βάσης του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων είναι απολύτως απαραίτητη. Σε συνδυασμό δε με το Μητρώο Αγροτών, θα θέσουν τη βάση του ελεγκτικού και εποπτικού ρόλου των δημοσίων υπηρεσιών στο «καυτό» θέμα του ανοίγματος των τιμών των τροφίμων.

Για την εξέλιξη δε των τοπικών και περιφερειακών προσπαθειών των αγροτών, η κ. Μπατζελή τόνισε ότι «η κίνηση των αγροτών, οι οποίοι πιεζόμενοι από την ανάγκη πώλησης των αδιάθετων προϊόντων τους σε λογικές τιμές για τους ίδιους και τους καταναλωτές, όντως χτυπά τις πρακτικές των μεσαζόντων και ως τέτοια πρέπει να στηριχθεί. Αλλά δεν πρέπει να γενικευθεί χωρίς προϋποθέσεις και δεσμεύσεις. Οι συνεταιρισμοί, αλλά και οι Ομάδες Παραγωγών μπορούν και εκείνοι να λάβουν πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ παράλληλα το ΥΠΑΑΤ να επισπεύσει την εγκατάσταση του Μητρώου Εμπόρων. Ώστε να μην διακινούνται προϊόντα ορισμένων περιοχών με μειωμένες τιμές και  από την άλλη ομοειδή τρόφιμα άλλων περιοχών που εμπορεύονται διαμέσου μη εγγεγραμμένων εμπόρων στο Μητρώο ή διαμέσου διαδικτύου.  Διότι αυτό θα δημιουργήσει έναν αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ προϊόντων,  παραγωγών, αλλά και περιοχών, στον οποίο ανταγωνισμό τα συναρμόδια Υπουργεία πρέπει να παρέμβουν.  

Η ηλεκτρονική άλλωστε εμπορία τροφίμων αποτελεί μια από τις βασικές εμπορικές δραστηριότητες Ευρωπαίων αγροτών και η οποία εμπορία μπορεί να διασφαλιστεί στα πλαίσια τόσο των νέων πολιτικών της ΚΑΠ όσο και εκείνης της εσωτερικής αγοράς».

Επισυνάπτεται η απάντηση του ΥΠΑΑΤ.

Μπορείτε να δείτε την απάντηση μεταβαίνοντας στον εξής σύνδεσμο :http://www.kbatzeli.gr/
 

 
Σε α