Αθήνα 6 Μαρτίου 2012 - Την πρόταση Νόμου «Φορολογικά και λοιπά κίνητρα ενίσχυσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, ρυθμίσεις για τη διασφάλιση απόδοσης του Φ.Π.Α. και άλλες διατάξεις» υπέγραψε μεταξύ άλλων βουλευτών η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή.


Αθήνα  6 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την πρόταση Νόμου «Φορολογικά και λοιπά κίνητρα ενίσχυσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, ρυθμίσεις για τη διασφάλιση απόδοσης του Φ.Π.Α. και άλλες διατάξεις» υπέγραψε μεταξύ άλλων βουλευτών η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή.

Για πρώτη φορά Σχέδιο Νόμου προτείνει αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού χωρίς νέους φόρους, και μάλιστα με μείωση του ΦΠΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, ως κίνητρο μέσω της μείωσης φόρου ή της επιστροφής φόρου. Ο ελληνικός προϋπολογισμός δεν θα λύσει το δημοσιονομικό του πρόβλημα με την διαρκή επιβολή νέων φόρων, αλλά με τη δραστική αντιμετώπιση του δομικού προβλήματος της φοροδιαφυγής.

Πρόκειται για μια νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση κοινωνικά ισοδύναμων μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών σε περίοδο μακράς κρίσης και ύφεσης αφού προβλέπει ίδιο μηχανισμό άντλησης πρόσθετων εσόδων, χωρίς επιβολή νέων φόρων, αντιθέτως δε με κίνητρα επιστροφής φόρου 5%.  Επιπρόσθετα, προτείνεται το 20% των πρόσθετων εσόδων από την αναμενόμενη μείωση της υπεξαίρεσης του ΦΠΑ να αποδίδεται σε κοινωνικές πολιτικές αντιστάθμισης απωλειών μισθών και συντάξεων κάτω του ορίου της φτώχειας, στήριξης των ανέργων, αύξησης της απασχόλησης, στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και τέλος, της στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των νέων.
Η πρόταση νόμου προβλέπει κατάλληλα κίνητρα για τη διεύρυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγών στην Ελλάδα και, πιο συγκεκριμένα, των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, όπως επίσης και ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της απόδοσης του Φ.Π.Α. με στόχο την αύξηση των εσόδων του κράτους από τον περιορισμό της μη απόδοσης του Φ.Π.Α.

Επισυνάπτεται η Πρόταση Νόμου.

Για να διαβάσετε την Πρόταση Νόμου :  http://www.kbatzeli.gr/