Απάντηση Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη σε Αναφορά της Κ. Μπατζελή για Πυροσβεστική Υπηρεσία Αταλάντης


29 Μαρτίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη σε Αναφορά της Κ. Μπατζελή για Πυροσβεστική Υπηρεσία Αταλάντης
Σε συνέχεια Αναφοράς που είχε καταθέσει η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Φθιώτιδας Κατερίνα Μπατζελή προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου (Π/Κ) Αταλάντης σε Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Υφυπουργός κ. Μανώλης Όθωνας επισημαίνει ότι αναμένεται η κατάθεση πρακτικού από την Επιτροπή που έχει ανασυγκροτηθεί για την αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και συνεπώς οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.
Στην απάντηση επισημαίνεται ωστόσο ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της όλες τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής που αφορούν το οικιστικό, φυσικό περιβάλλον, βιομηχανικές περιοχές κτλ καθώς και το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που υπάρχει την παρούσα χρονική περίοδο στο Πυροσβεστικό Σώμα.
Η κ. Μπατζελή σχολιάζοντας την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Πρωταρχικός στόχων όλων πρέπει να είναι η διαφύλαξη του δασικού μας πλούτου για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, αλλά και τη διασφάλιση όρων βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό είναι ανάγκη στις τελικές αποφάσεις του Υπουργείου να ληφθεί υπόψη ότι το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο (Π/Κ) Αταλάντης εξυπηρετεί το μεγαλύτερο τμήμα της Λοκρίδας, επιτυγχάνει ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής, καλύπτει μεγάλη έκταση δασικών περιοχών που ανήκουν στην ζώνη υψηλού κινδύνου, αλλά και αγροτικών περιοχών, ενώ ταυτόχρονα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην περιοχή και συνεπώς χρήζουν ολοκληρωμένης πυροπροστασίας».  

Πιο αναλυτικά εδώ : www.kbatzeli.gr