ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2009

Χρονίζουσες εκκρεμότητες ρυθμίζονται με τη κατανομή πιστώσεων για την καταβολή της β΄ δόσης του Μέτρου 3.1 «Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» που υπέγραψε η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή.

Οι αποφάσεις αφορούν 199 Νέους Αγρότες, δεύτερης και τρίτης περιόδου, έτη 2002 και 2003 αντίστοιχα, συνολικού ποσού ενίσχυσης 1.027.100 ευρώ.

Το ως άνω ποσό κατανέμεται ως εξής:

1) Αποφάσεις Κατανομής Πιστώσεων για την καταβολή της β’ δόσης σε 59 Νέους Γεωργούς (Δημοσιοποίηση 2002)

Περιφέρεια Αριθμ. Νέων Γεωργών Ποσό β΄δόσης (Ευρώ)
Κεντρική Μακεδονία 12 60.700
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 1 5.100
Θεσσαλία 4 22.800
Ήπειρος 2 9.300
Ιόνια Νησιά 1 1.600
Δυτική Ελλάδα 8 43.600
Πελοπόννησος 1 3.600
Κρήτη 30 182.800
ΣΥΝΟΛΟ 59 329.500


2) Αποφάσεις Κατανομής Πιστώσεων για την καταβολή της β’ δόσης σε 140 Νέους Γεωργούς (Δημοσιοποίηση 2003)

Περιφέρεια Αριθμ. Νέων Γεωργών Ποσό β΄δόσης (Ευρώ)
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 7 27900
Κεντρική Μακεδονία 18 83.000
Θεσσαλία 25 118.100
Ήπειρος 7 33.400
Ιόνια Νησιά 3 15.100
Δυτική Ελλάδα 12 59.500
Στερεά Ελλάδα 4 20.100
Πελοπόννησος 10 53.800
Βόρειο Αιγαίο 3 12.100
Νότιο Αιγαίο 1 6.000
Κρήτη 50 268.600
ΣΥΝΟΛΟ 140 697.600