Ομιλία της Υπουργού στην Ημερίδα με θέμα "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013"

Την έναρξη της Ημερίδας «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΛΙΕΙΑΣ 2007- 2013, Πράσινη Βίβλος για την Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής» κήρυξε η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή.
Ακολουθεί απόσπασμα της ομιλίας της Υπουργού (πλήρες κείμενο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου):
«Πρέπει να στηρίξουμε τη περιφέρεια, να αποτρέψουμε την εγκατάλειψη του υπαίθρου, να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών βασικούς παράγοντες για την ευημερία των τοπικών κοινωνιών.

Οι εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, η σύνδεση με άλλες κοινοτικές πολιτικές θα δώσουν ώθηση σε αυτές τις προσπάθειες.

Προσπάθειες για τις οποίες πρέπει να κάνουμε χρήση όλων των εργαλείων που έχουμε στη διάθεση μας, όπως για παράδειγμα τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια, με τη συμμετοχή των επαγγελματιών και των άλλων εμπλεκόμενων στο κλάδου, όπου συζητούμε ανοικτά με κανόνες διαφάνειας.

Στα Συμβούλια αυτά οι εκπρόσωποι του κλάδου συζητούν, προτείνουν, αναπτύσσουν απόψεις.

Ο κοινωνικός διάλογος και η διαβούλευση είναι για τη Κυβέρνηση μας προαπαιτούμενα. Αποτελούν στοιχεία που βρίσκονται στη βάση για την αρχή κάθε νέας προσπάθειας, στην εφαρμογή και στην ολοκλήρωση της.

Δυστυχώς, μέχρι τώρα, ο ψαράς είχε μείνει ακόμα πιο πίσω όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο από τον αγρότη.

Στο άμεσο μέλλον θα έχουμε και τη διαδικασία της συναπόφασης με το Ευρωκοινοβούλιο όταν θα έχουμε νέους κανονισμούς αλιείας να συζητήσουμε.

Αυτό δεν είναι διόγκωση της γραφειοκρατίας, είναι διεύρυνση της δημοκρατίας.

Είναι πράξεις κοινωνικής λογοδοσίας και διαφάνειας.

Έννοιες που βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής μας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εύστοχα έχει επισημάνει στην Πράσινη Βίβλο ότι η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας δικαιούται ένα διαφορετικό καθεστώς».


Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 4/12/09