Μέτρο 2.1: μεταποίηση και εμπορία Γεωργικών προϊόντων

Μέτρο 2.1: μεταποίηση και εμπορία Γεωργικών προϊόντων
Εκκρεμότητες και καθυστερήσεις πληρωμών που αφορούν Επενδυτικά Σχέδια στα πλαίσια του Μέτρου 2.1 (μεταποίηση και εμπορία Γεωργικών προϊόντων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» τακτοποιούνται με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνας Μπατζελή.
Με την υπογραφή των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, το Υπ.Α.Α.Τ προχώρησε στην αποπληρωμή της τρίτης και τελευταίας δόσης συνολικά 21 Επενδυτικών Σχεδίων ύψους 4.586.128 ευρώ στους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Δωδεκανήσου, Εύβοιας, Ηλείας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κορινθίας, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λάρισας, Λέσβου, Λακωνίας, Τρικάλων, Χαλκιδικής και Χανίων.

Οι αποφάσεις κοινοποιήθηκαν στις κατά τόπους Νομαρχίες και στους δικαιούχους και θα αναρτηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Δελτίο Τύπου, Αθήνα, 4/12/09