ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποφάσεις συνολικού ύψους 1.225.352 Ευρώ που αφορούν χρονίζουσες εκκρεμότητες στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης-Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2000-2006 και 2007-2013, υπέγραψε η Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή.

Πιο συγκεκριμένα:
-Έγκριση καταβολής Γ’ και τελευταίας δόσης Επενδυτικού Σχεδίου Μέτρο 2.1 (Ε.Π. Α.Α. & Α.Υ. 2000-2006) Αγριλιά, Λαμίας, Ν.Φθιώτιδας, ύψους 102.045 Ευρώ.
-Έγκριση καταβολής Γ’ και τελευταίας δόσης Επενδυτικού Σχεδίου Μέτρο 2.1 (Ε.Π. Α.Α. & Α.Υ. 2000-2006) Μεγάρχη, Φαλωρείας, Ν.Τρικάλων, ύψους 161.794 Ευρώ.
-Έγκριση καταβολής Β’ και τελευταίας δόσης Επενδυτικού Σχεδίου Μέτρο 2.1 (Ε.Π. Α.Α. & Α.Υ. 2000-2006) Μενεμένη, Ν.Θεσσαλονίκης ύψους 745.934 Ευρώ.

-Διάθεση Πίστωσης για ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ, έργο «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Σεδούντα Ν. Λέσβου», ύψους 3.578,82 Ευρώ.
-Εκτέλεση επειγουσών σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών, έργο «Κατασκευή έργων τεχνητού εμπλουτισμού του καρστικού συστήματος Υπέρειας Ν. Λάρισας – Ορφανών Ν. Καρδίτσας», ύψους 12.000 Ευρώ.
-Εκτέλεση επειγουσών σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών, έργο «Βελτίωση αρδευτικών δικτύων τμημάτων Ι και ΙΙ και του αντλιοστασίου ΑΡ1 της Υψηλής Ζώνης Λάμαρης Ν. Πρεβέζης» ύψους 200.000 Ευρώ.